Tel / Fax +972-8-6466101  | Cell +972-50-7305311


 חיתוך בלייזר​ 

ייתרונות חיתוך בלייזר:

חיתוך ללא מגע מכאני כלל בחומר הגלם.

חיתוך מדוייק המאפשר גיאומטריות מסובכותשאין אפשרות לחתוך באמצעות כלים מכאניים.

חיתוך חומרי גלם עבים במיוחד.

חיתוך חומרי גלם פלסטיים קשים.

חיתוך חומרי גלם בעלי שקיפות אופטית.

ניצול מקסימאלי של חומר הגלם.שימושים אפשריים בחיתוך בלייזר:
                                              
• חיתוכי אטמים עדינים במיוחד בעלי רוחב מסגרת צרה מאוד.לדוגמא לחץ כאן

• חיתוכי חומרי גלם פלסטיים בעוביים החל מ-1 מ"מ ועד 10 מ"מ.לדוגמא לחץ כאן

• חיתוכי חומרי גלם עדינים במיוחד המצריכים חוסר מגע ולחץ תוך כדי חיתוך.לדוגמא לחץ כאן

בשימוש בטכנולוגית חיתוך בלייזר מתאפשר לנצל באופן מירבי את חו"ג וכן להעלות את מהירות העבודה על מנת לתת לך הלקוח מחיר טוב יותר.