Tel / Fax +972-8-6466101  | Cell +972-50-7305311


שירות נוסף שחברת CUT&MOR מציעה הוא תתי הרכבות של החלקים המיוצרים אצלנו עם מכוללים שמסופקים ע"י לקוחותינו.
בהבנת צרכי לקוחותנו אנו מגדירים יחד את הגיאומטריות הנדרשות להשמה מדוייקת ומהירה וחוסכים בכך עלויות נוספות של הרכבות בקווי הייצור ,פחתים שנזרקים עקב שימוש לא נכון, צמצום התעסקות עם מקטים מרובים ,
עלויות לוגיסטיקה והפצה לקבלני הרכבות ועוד.

י